Aller au contenu principal

Menu secondaire (Cinéma)

Les Musiciens de Gion

Les Musiciens de Gion

Un film de Kenji Mizoguchi

Miyoharu, une gheisha très renommée, prend sous son aile la jeune Eiko, prometteuse apprentie.

Drame 1h35 Tous publics

Photos

Casting

  • Michiyo Kogure
  • Ayako Wakao
  • Seizaburô Kawazu
  • Midori Komatsu
  • Sumao Ishihara
  • Kanji Koshiba
  • Saburo Date